Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Дрворезбар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Дрво је један од најстаријих уметничких материјала. Његова топлина, племенитост и трајност су разлози због којих је кроз целу људску историју било омиљено и широко употребљавано. У новом добу савремених, хладних и отуђених материјала, дрво је као повратак кући и људи ће га увек волети.
У оквиру наставе на овом смеру проучавају се различите врсте дрвета и начини обраде. У богатој историји обраде дрвета смењивали су се многи стилови, па се посебно изучавају како би се доследно применили. приликом израде декоративних елемената стилског намештаја, декора класично опремљених ентеријера, уникатних предмета и скулптура.

Користећи вештину и знање ученик ће бити способан да самостално изради декоративне елементе стилског намештаја, уникатне предмете и скулптуре од дрвета за класично опремљене ентеријере.

ИНФОРМАТОР – Дрворезбар

Галерија