Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Фотографија
 • Писмо
 • Обликовање графике
 • Технологија штампе
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Писмо
 • Обликовање графике
 • Графика књиге
 • Плакат
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање графике
 • Графика књиге
 • Плакат
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Техничар дизајна графике

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Графички дизајн је грана примењених уметности која има значајно место у савременом свету и свакодневном животу. Размислите шта вам прво привлачи пажњу док купујете у мегамаркетима, киосцима и књижарама или кад гледате рекламе? Који од производа ћете прво погледати? Наравнo – најбоље дизајниран!

Предмет изучавања графичког дизајна је начин преношења одређене поруке ка посматрачу помоћу визуелних елемената (текст, фотографија, илустрација, симболи, боје…) путем различитих видова комуникације као што су: штампа, телевизија и интернет.

Радећи креативне задатке ученик овладава рачунарским програмима за обраду фотографије, израду илустрације и обликовање слова и текста. Оспособљен је да самостално ликовно обликује упечатљив плакат, часопис, књигу; осмисли заштитни знак (лого) и промотивни материјал за одређену фирму (календар, визит карту, каталог, брошура…); дизајнира амбалажу производа и још много тога.

ИНФОРМАТОР – Техничар дизајна графике

Галерија