Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Гравер уметничких предмета

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Основни посао гравера је украшавање и оплемењивање предмета различите намене (накит, декоративни предмети, грбови, посвете…) од различитих материјала – племенити метали, метал, камен, стакло, дрво, слоновача…
У оквиру наставе ученици проучавају различите технике ручног и машинског гравирања, према претходно усвојеном цртежу. На часовима писма и орнаментике усавршавају вештину лепог писања (калиграфије), осмишљавања и израде украса инспирисаних геометријом, флором и фауном…

После школовања ученик може наставити да се бави гравирањем накита од сребра и злата, исписивањем текстова на различитим предметима и материјалима, декорисањем скупоценог и трофејног оружја, уметничком графиком, израдом прецизних алата за различите намене у индустрији итд.

ИНФОРМАТОР – Гравер уметничких предмета

Галерија