Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Конзерватор културних добара

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Сачувати или вратити сјај драгоценим старим предметима и ретким скупоценим уметничким делима је узвишен и одговоран задатак.
У оквиру наставе на овом смеру ученици се упознају пре свега са многим техникама  којима су израђена уметничка дела, да би зашли у суштину технологије и касније успешно интервенисали на њиховој заштити или отклањању оштећења. У свом раду се сусрећу са штафелајним сликарством, иконописањем, зидним сликарским техникама, папиром као материјалом, керамиком, текстилом, стаклом, дрветом, металом итд.

Поред рада на конзервацији и рестаурацији уметничких дела у оквиру стручних тимова при галеријама и музејима, на основу стечених знања и познавања техника и материјала, ученик може самостално стварати уметничка дела. Знања из области цртања, сликања, писма, иконописања, вајања, разних технологија добар су основ за то.

ИНФОРМАТОР – Конзерватор културних добара

Галерија