Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Грнчар - уметничка керамика

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Грнчарство спада у најстарије уметничке занате, јер су земља и ватра одувек човеку блиске и драге.

Бављење уметничким грнчарством и керамиком је велики изазов са небројеним могућностима које пружа спој савремене технологије и естетике са древним вештинама обликовања глине.

У оквиру наставе ученици ће да упознају и науче различите керамичке технике: теракота, мајолика, фајанс, каменина, порцелан… Овладаће различитим техничким и естетским квалитетима у изради уникатних уметничких дела, као и технологијом за пројектовање и креирање дизајна керамичких производа (израда малих серија употребних
предмета).
Специфична област примењене уметности – керамика, даје изузетне могућности ликовног изражавања.

Људи су одувек желели да имају лепе и скупоцене предмете.

Уникатна, лепо обликована керамика је прави изазов за све љубитеље оригиналних уметничких дела и велики подстицај за уметнике да се наметну иновативним дизајном.

ИНФОРМАТОР – Грнчар – уметничка керамика

Галерија