Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Фотографија
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Писмо
 • Нацртна геометрија
 • Техничко цртање
 • Обликовање
 • Познавање материјала
 • Моделовање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Математика
 • Социологија
 • Психологија
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Перспектива
 • Пројектовање
 • Обликовање
 • Грађевинске конструкције
 • Радионички рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Математика
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Теорија дизајна
 • Стилски ентеријер
 • Пројектовање
 • Обликовање
 • Грађевинске конструкције
 • Радионички рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

На смеру Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа ученици стичу елементарна знања о ликовном решавању ентеријера и моделовања индустријских производа изучавањем предмета: теорија дизајна, перспектива, стилски ентеријер, познавање материјала, пројектовање, обликовање, нацртна геометрија, грађевинске конструкције…

Радионички рад је интензиван у трећој и четвртој години, тако да по завршетку средње школе ученици су оспособљени да пројектују: намештај (столице, столови, плакари…), производе за широку потрошњу (чаше, тањири, лампе…) и комплетне ентеријере (апартмани, станови, банке, хотели, ресторани… ).

Практичним радом, ученици се упознају са технологијом обраде појединих врста материјала и стичу знања о руковању алатом и поступцима завршне обраде који се најчешће јављају код реализације модела.

Школовање се може наставити на факултетима ликовних и примењених уметности, архитектонским, грађевинским факултетима.

Уколико ученици не желе да наставе своје школовање могу се запослити у фабрикама намештаја, столарским радионицама, салонима ексклузивног увозног намештаја…

Галерија