Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Теорија форме
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Историја костима
 • Технологија текстила
 • Преплетаји тканина
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Обликовање одевања
 • Преплетаји тканина
 • Штампа текстила
 • Ткање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Обликовање одевања
 • Штампа текстила
 • Ткање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Техничар дизајна текстила, одеће и сценског дизајна

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Дизајн текстила је област примењене уметности где се осмишљава изглед текстилних материјала (боја, нијанса, дезен, текстура, преплетај…) уз примену естетских начела из теорије дизајна.
Незаобилазни фактори у обликовању текстила су познавање особина материјала, технологије и начина израде, као и владање одређеним техникама као што су: ткање, сликање на текстилу, штампа, шивење и кројење, вез…
Пажљивом комбинацијом ликовног искуства, техника и технологије настаје уникатни текстилни предмет.

У току школовања ученик стиче знање о дизајнирању и примени текстила – од одевних предмета, савременог и историјског костима до употребе у декорисању ентеријера.
Штампани текстил, уникатни ручно ткани текстил, декоративни текстил-таписерија само су неке од бројних могућности.

ИНФОРМАТОР – Техничар дизајна текстила

Галерија