Историјат

Уметничка школа у Ужицу основана је априла 2002. године, као резултат дугогодишњих настојања да Ужице, Златиборски округ и jугозападна Србија добију једну специјализовану средњу стручну школу која би афирмисала традиционалне, културне и духовне вредности. Са oснивањем Уметничке школе, град Ужице постаје део уметничке мапе Европе.

Школа образује ученике у подручју рада култура, уметност и јавно информисање, у оквиру образовних профила у четворогодишњем трајању. По свему je специфичан наставни процес, програмски садржаји који подстичу креативан и организациони прилаз у раду са ученицима омогућавају Школи да окупи најталентованије ученике из Златиборског округа, других крајева Србије, Црне Горе, Републике Српске… Подразумева се и стицање широког базичног образовања као и стицање основa за даље стручно усавршавање на високошколским установама и факултетима, првенствено у сфери уметности.

Школа данас има на располагању функционалан простор  који је прилагођен специфичностима  образовно – васпитног рада. Језгро наставног кадра представљају академски образовани, афирмисани, креативни стручњаци, исказани у различитим подручјима уметничког стваралаштва.
Од оснивања школе испуњени су услови за остваривање наставе у оквиру девет образовних профила: конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, стилски кројач, дрворезбар, грнчар – уметничка керамика, техничар дизајна графике, техничар дизајна текстила и ликовни техничар.

Наставни план и програм је концепцијски постављен тако да у оквиру четворогодишњег школовања доминирају садржаји из домена стручне наставе (општестручни и ужестручни предмети, практичан рад ученика). Школски програм обухвата и општеобразовне предмете из области природних и друштвених наука и представља основу за стицање примењивих знања и успешно радно ангажовање након завршетка школовања.

Остварена је сарадња са свим важнијим институцијама културе у граду: Народно позориште, Народни музеј, Градска галерија, Градска библиотека, Градски културни центар, Осварен је контакт са одређеним бројем културних и научних институција, локалним медијима, специјализованим уметничким радионицама, индустријским предузећима чија је делатност везана за активност школе.

Ученици показују своја знања и квалитет освајањем бројних награда на локалним и међународним такмичењима (конкурсима).

Завршетак школовања сваке генерације ученика, Уметничка школа обележава изложбом матурских радова и доделом диплома. Особеност школе је и традиционални маскенбал на матурској вечери.

Слике, цртежи, скулптуре у глини и дрвету, гравуре, модели одеће и остали ученички радови, изложени су у кабинетима, и ходницима, тако да је Школа испуњена експонатима кроз које одише топлина ученичке маште.