Матурски испити

База докумената са питањима и другим подацима везаним за матурске испите

[cq_vc_flipbox fronttitle=”Термини припремне наставе за изборне предмете 2020″ frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#800000″ backbg=”#800000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” contentsize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Ftermini-priprema-usmeni-ispit-2020.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Технологија штампе” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#cc2913″ backbg=”#cc2913″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” contentsize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FMATURSKA_PITANJA_ZA_TEH_STAMPU.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Преплетаји” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ff8000″ backbg=”#ff8000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” contentsize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fmaturski_ispit_prepletaji.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Енглески језик” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ffbe00″ backbg=”#ffbe00″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” contentsize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fmaturski_ispit_za_engleski_jezik.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Нацртна геометрија” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#800000″ backbg=”#800000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fnacrtna_maturska_pitanja.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Теорија форме” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#cc2913″ backbg=”#cc2913″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fteorija_forme_zbirna_pitanja.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Психологија” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ff8000″ backbg=”#ff8000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fmatruski_ispit_iz_psihologije.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Историја костима” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ffbe00″ backbg=”#ffbe00″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0_SVA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Историја уметности” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#800000″ backbg=”#800000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”Писмо” frontcontentcolor=”#ffffff” backtitle=”Преузмите ПДФ документ” backcontent=”Области за матурски усмени део испита” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#cc2913″ backbg=”#cc2913″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”НАСЛОВНА СТРАНА МАТУРСКОГ РАДА (пример)” frontcontentcolor=”#800000″ backtitle=”Преузмите документ” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ff8000″ backbg=”#ff8000″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%90-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.doc||target:%20_blank|”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”НАСЛОВНА СТРАНА МАТУРСКОГ РАДА – празан образац” frontcontentcolor=”#800000″ backtitle=”Преузмите документ” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#ffbe00″ backbg=”#ffbe00″ isshadow=”cq-noshadow” titlesize=”18px” elementheight=”115px” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.umetnicka-skola-uzice.edu.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%90-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%90-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%95%D0%B0%D1%86.doc||target:%20_blank|”]