Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Теорија форме
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Историја костима
 • Технологија текстила
 • Преплетаји тканина
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Обликовање одевања
 • Преплетаји тканина
 • Штампа текстила
 • Ткање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Обликовање текстила
 • Обликовање одевања
 • Штампа текстила
 • Ткање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Техничар дизајна текстила

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Дизајн текстила је област примењене уметности где се осмишљава изглед текстилних материјала (боја, нијанса, дезен, текстура, преплетај…) уз примену естетских начела из теорије дизајна.
Незаобилазни фактори у обликовању текстила су познавање особина материјала, технологије и начина израде, као и владање одређеним техникама као што су: ткање, сликање на текстилу, штампа, шивење и кројење, вез…
Пажљивом комбинацијом ликовног искуства, техника и технологије настаје уникатни текстилни предмет.

У току школовања ученик стиче знање о дизајнирању и примени текстила – од одевних предмета, савременог и историјског костима до употребе у декорисању ентеријера.
Штампани текстил, уникатни ручно ткани текстил, декоративни текстил-таписерија само су неке од бројних могућности.

ИНФОРМАТОР – Техничар дизајна текстила

Галерија