Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиографијом и орнаметиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиографијом и орнаметиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Стилски кројач

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Проучавајући историју одевања и елементе костима ученици се оспособљавају за креирање и израду сложених костима за позориште, филм, телевизију.
Развијајући своју креативност засновану и на познавању особина текситлних материјала, естетике и моде, ученици ће моћи самостално да пројектују и савремени модни костим, за уникатну и конфекцијску производњу.

Поред рада у текстилној индустрији, овај смер пружа могућност индивидуалног рада и усавршавања у креирању и изради оригиналних модних одевних предмета, који у савременом друштву завређују велику пажњу.

ИНФОРМАТОР – Стилски кројач

Галерија