Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Историја уметности
 • Цртање
 • Сликање
 • Вајање
 • Графика
 • Фотографија
 • Основи технологије и конзервације
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање
 • Сликање
 • Вајање
 • Графика
 • Основи технологије и конзервације
 • Технике зидног сликарства
 • Вишемедијска уметност
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Физичко васпитање
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање
 • Сликање
 • Вајање
 • Графика
 • Основи технологије и конзервације
 • Технике зидног сликарства
 • Вишемедијска уметност
 • Рачунарска графика и мултимедија
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Ликовни техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Ученик на смеру ликовни техничар стиче широка знања и продубљује свој таленат у три највеће области ликовне културе: графика, сликарство и вајарство. Поред ових класичних техника, током школовања ученик се сусреће и са различитим савременим ликовним дисциплинама као што су: фотографија, основе технологије и конзервације, технике зидног сликарства, уметничка графика, вишемедијске уметности, рачунарске графике и мултимедије…
Разноликост предмета основни је квалитет овог смера. Опробавајући се кроз бројне ликовне технике, ученик лакше проналази свој препознатљив ликовни израз, што је неопходно за успешну каријеру уметника.

Образујући се на овом смеру стиче се темељ за самостално бављење уметношћу, као и основа за наставак образовања на факултетима и академијама ликовне и примењене уметности.

ИНФОРМАТОР – Ликовни техничар

Галерија