Колектив уметничке школе

Наш колектив чине: директор, наставници опште и стручне наставе и помоћно-техничко особље.

null

Бунарџић Софија

Дипломирани сликар – керамичар
Факултет примењених уметности 
ДИРЕКТОР

null

Аћимовић Панић - Весна

Дипломирани керамичар
Факултет примењених уметности и дизајна
НАСТАВНИК

null

Богдановић Дејан

Дипломирани графичар
Примењена графика
Факултет примењених уметности 
НАСТАВНИК

null

Бунарџић Душан

Дипломирани сликар
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Андрић Емилија

Дипломирани филозоф
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Вучићевић Милена

Дипломирани хемичар за
истраживање и развој
Хемијски факултет
НАСТАВНИК

null

Гавовић Јелисавета

Дипломирани географ
Географски факултет
НАСТАВНИК

null

Гачић Милоје

Дипломирани машински инжењер
Машински факултет
НАСТАВНИК

null

Гускић - Петровић мр Јелена

Дипломирани конзерватор – сликар
Академија за уметности и конзервацију
НАСТАВНИК

null

Даговић мр Милован

Академски кипар
Академија ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Дробњак Ђорђе

Академски музичар
Филолошко-уметнички факултет
НАСТАВНИК

null

Ђурђевић Јован

Дипломирани сликар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Јовановић Татјана

Дипломирани костимограф
Факултет примењених уметности и дизајна
НАСТАВНИК

null

Лазић Ана

Дипломирани керамичар
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Лазић др Гордана

Дипломирани историчар уметности
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Луковић Славко

Мастер ликовни уметник-графичар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Луковић др Јелена

Мастер ликовни уметник-графичар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Љубичић Гордана

Дипломирани биолог
Биолошки факултет
НАСТАВНИК

null

Марковић Наташа

Дипломирани вајар примењеног вајарства
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Обрадовић Добросав

Дипломирани графичар
Примењена графика
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Павловић Милка

Дипломирани психолог
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Петровић Дејан

Дипломирани историчар
Филозоски факултет
НАСТАВНИК

null

Поледица Слободан

Дипломирани теолог
Богословски факултет
ВЕРОУЧИТЕЉ

null

Попадић Драгана

Дипломирани математичар
Природно-математички факултет
НАСТАВНИК

null

Радовановић Миломирка

Дипломирани политиколог
Факултет политичких наука
НАСТАВНИК

null

Ратковић Милинко

Професор физичке културе
Факултет спорта и физичког васпитања
НАСТАВНИК

null

Средић Мирослав

Професор физичке културе
Факултет спорта и физичког васпитања
НАСТАВНИК

null

Стаматовић Ивана

Дипломирани инжењер технологије за текстилно инжењерство
Технолошко-металуршки факултет
НАСТАВНИК

null

Тодоровић Маријана

Дипломирани сликар – професор ликовне културе
Академија уметности
НАСТАВНИК

null

Угрен Ковачевић Биљана

Академски кипар
Академија ликовних уметнисти
НАСТАВНИК

null

Филиповић Марија

Професор енглеског језика и књижевности
Филолошки факултет
НАСТАВНИК

null

Чкоњевић Бранкица

Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика
Филолошки факултет
НАСТАВНИК

null

Шапоњић Снежана

Дипломирани физикохемичар
Природно-математички факултет
НАСТАВНИК

null

Миливојевић Сања

Дипломирани правник
Правни факултет
СЕКРЕТАР

null

Бојић Зорица

Дипломирани економиста
Економски факултет
РАЧУНОВОДСТВО

null

Панић Радиша

Машинбравар
Техничка школа
ДОМАР

null

Јовановић Снежана

ХИГИЈЕНИЧАР

null

Катић Весна

ХИГИЈЕНИЧАР

null

Милутиновић Дијана

ХИГИЈЕНИЧАР