Колектив уметничке школе

Наш колектив чине: директор, наставници опште и стручне наставе и помоћно-техничко особље.

null

Стаматовић Ивана

Дипломирани инжењер технологије за текстилно инжењерство
Технолошко-металуршки факултет

 ДИРЕКТОР

null

Аћимовић Панић Весна

Дипломирани керамичар
Факултет примењених уметности и дизајна
НАСТАВНИК

null

Андрић Емилија

Дипломирани филозоф
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Богдановић Дејан

Дипломирани графичар
Примењена графика
Факултет примењених уметности 
НАСТАВНИК

null

Борисављевић Сунчица

НАСТАВНИК

null

Вучићевић Милена

Дипломирани хемичар за
истраживање и развој
Хемијски факултет
НАСТАВНИК

null

Гавовић Јелисавета

Дипломирани географ
Географски факултет
НАСТАВНИК

null

Гачић Милоје

Дипломирани машински инжењер
Машински факултет
НАСТАВНИК

Организатор наставе

null

Гускић - Петровић мр Јелена

Дипломирани конзерватор – сликар
Академија за уметности и конзервацију
НАСТАВНИК

null

Драшковић Горан

Дипломирани социолог

НАСТАВНИК

null

Ђокић Марија

Дипломирани сликар – зидно сликарсво
Факултет примењених уметности и дизајна
НАСТАВНИК

null

Ђуричић Ана

Дипломирани биолог
Биолошки факултет
НАСТАВНИК

null

Жунић Марија

Дипломирани сликар – професор ликовне културе
Академија уметности
НАСТАВНИК

null

Жунић Ивана

Дипломирани педагог
Филозофски факултет
ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ

null

Јовановић Татјана

Дипломирани костимограф
Факултет примењених уметности и дизајна
НАСТАВНИК

null

Јовичић Радован

Дипломирани теолог
Православни богословски факултет
НАСТАВНИК

null

Кнежевић Бранка

Дипломирани машински инжењер
Машински факултет
НАСТАВНИК

null

Лазић Ана

Дипломирани керамичар
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Лазић др Гордана

Дипломирани историчар уметности
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Лазовић Вања

НАСТАВНИК

null

Луковић др Јелена

Мастер ликовни уметник-графичар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Луковић Славко

Мастер ликовни уметник-графичар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Љубичић Гордана

НАСТАВНИК

Организатор наставе

null

Марковић Ана

Дипломирани сликар
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Марковић Наташа

Дипломирани вајар примењеног вајарства
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Милојевић Биљана

Дипломирани сликар

НАСТАВНИК

null

Обрадовић Добросав

НАСТАВНИК

null

Павић Ана

НАСТАВНИК

null

Павловић Милка

Дипломирани психолог
Филозофски факултет
НАСТАВНИК

null

Петковић Весна

НАСТАВНИК

null

Петровић Дејан

Дипломирани историчар
Филозоски факултет
НАСТАВНИК

null

Ратковић Милинко

Професор физичке културе
Факултет спорта и физичког васпитања
НАСТАВНИК

null

Смиљанић Драгана

Дипломирани дизајнер текстила
Факултет примењених уметности
НАСТАВНИК

null

Стојановић Светлана

НАСТАВНИК

null

Ћосовић Бацетић Невена

Мастер професор језика и књижевности
Филолошки факултет – Универзитет у Београду
НАСТАВНИК

Библиотекар

null

Тодоровић Маријана

Дипломирани сликар – професор ликовне културе
Академија уметности
НАСТАВНИК

null

Ћурчић Маријана

Мастер ликовних уметности – сликар
Факултет ликовних уметности
НАСТАВНИК

null

Угрен Ковачевић Биљана

Академски кипар
Академија ликовних уметнисти
НАСТАВНИК

null

Чкоњевић Бранкица

Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика
Филолошки факултет
НАСТАВНИК

null

Шапоњић Снежана

Дипломирани физикохемичар
Факултет за физичку хемију – Универзитет у Београду
НАСТАВНИК

null

Радовић Сава

Дипломирани правник
Правни факултет
СЕКРЕТАР

null

Бојић Зорица

Дипломирани економиста
Економски факултет
РАЧУНОВОДСТВО

null

Митровић Славомир

ДОМАР

null

Јовановић Снежана

ХИГИЈЕНИЧАР

null

Катић Весна

ХИГИЈЕНИЧАР

null

Милутиновић Дијана

ХИГИЈЕНИЧАР