Почетак школске 2019/2020 – ПОНЕДЕЉАК, 2. 9. 2019.

Почетак школске 2019/2020 – ПОНЕДЕЉАК, 2. 9. 2019.

Прва смена:

ПРВИ и ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – у 7:30 (Први час је час одељењског старешине)

Друга смена:

ДРУГИ и ТРЕЋИ РАЗРЕД – у 13:45 (Први час је час одељењског старешине)