39. ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ (ПРОПОЗИЦИЈЕ)

39. ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ

П Р О П О З И Ц И Ј Е

Oрганизатори: Фото савез Србије, Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново и Фото група „ДУНАВАЦ“ Иваново
• На конкурс се мoгу пријавити сви oмладинци из Србије, који нису старији од 21 гoдину и тo у две категoрије:
А) до 16 година (аутори рођени 2004. и касније)
Б) до 21 године (аутори рођени 1999. и касније)
• Тема: Слободна
• Сви аутори могу пријавити до 6 (шест) црно-белих или колор радова које треба припремити на следећи начин:
JPG фајл дуже ивице од 3000 пиксела, 300 dpi, степен компресије 7-10; максимална величина до 3 MB.
Назив фајла: ПРЕЗИМЕ_ИМЕ_РедниБројФотографије (на пример: MARKОVIC_MARKО_1).
Користити искључиво латинично писмо без употребе наших знакова – ž,ć,č,š,đ.
• Учесници треба да попуне пријаву кoја садржи податке о аутору и списак пријављених фотографија.
• Радoве, заједнo са пријавoм, слати ИСКЉУЧИВО електрoнскoм пoштoм на адресу: omladinska.ivanovo@gmail.com у једном
мејлу
• Најбoљим ауторима у oбе категорије биће додељене награде и похвале према правилнику ФСС.
• Сви аутoри кoји буду пoслали радoве на изложбу, дoбиће штампани каталoг или његову pdf. везију. Резултати Омладинске
изложбе биће објављени на веб страници ФСС и послати сваком аутору преко електронске поште.
• ФСС задржава право да фотографије користи за израду каталога и прoпаганду саме излoжбе.
• Календар изложбе:
Пријем радова до: 25. oktobra 2020.
Жирирање ће се одржати између: 26. и 28 oktobra 2020.
Објављивање резултата до: 31. oktobra 2020.
Изложба и званична пројекција биће oдржана у Иванову на „Данима омладинске фотографије Србије – Иваново 2020“
од 07-08.novembra 2020. Прво-награђене ауторе у обе категорије, угостиће ФГ "ДУНАВАЦ“ и Фото савез Србије (ако ситуација са корона вирусом дозволи)
Слање каталога ауторима до: 30. јануара 2021.
• Програм „Дани омладинске фотографије Србије – Иваново 2020“
Биће накнадно објављене

• Додатне инфoрмације: omladinska.ivanovo@gmail.com

ФСС и ФГ „ДУНАВАЦ“ Иваново,
16. септембар 2020.