Пријављивање за полагање пријемног испита истиче 7.4.2020.

Да бисте били наш будући ученик,
неопходно је да имате
ПОЛОЖЕН
пријемни испит.

Акo се имало двоумите
– ИЗАЂИТЕ НА ПРИЈЕМНИ.

Уколико сте претходно уписали
неку другу школу, па сте се предомислили, само је ПОЛОЖЕН ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
услов да се преместите у Уметничку школу.

***

Подсећамо да пријављивање
траје до уторка 07.04.2020. године на адреси:
https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs