Подношење пријава за полагање пријемног испита

Пријављивање за полагање пријемног испита за упис у први разред у Уметничкој школи:

13. мај (понедељак) – 17. мај (петак) 2019. године

 8.00 – 14.00 часова

Полагање пријемног испита одржаће се 31. маја, 1. и 2. јуна 2019.

За пријављивање кандидата за полагање пријемног испита потребно је доставити:

  • Образац пријаве – добија се и попуњава у школи
  • Лекарско уверење за упис у Уметничку школу
  • Извод из матичне књиге рођених (секретар ће добавити електронским питем)
  • Ћачку књижицу са овереном фотографијом ученика (дати на увид)

Опширније информације можете добити позивом на телефоне:

031 / 518 – 982 (секретар);

031 / 513 – 095 (директор)