ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БУДУЋЕ УЧЕНИКЕ

Министарство просвете ће путем софтера, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се документи попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави прибивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Сл. гласник РС“ број 27/2018).

Родитељи нису у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.

Секретар школе  

Сања Миливојевић       

                                                                                        Директор школе

Софија Бунарџић