ВАЖНО – Пријаве за полагање пријемног испита – 18 – 21. мај 2020.

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита вршиће се
од 18. до 21. маја 2020. године.
 
Пријављивање је могуће обавити на два начина:
 
1) Електронским путем
 
Пријављивање се врши слањем попуњене пријаве са потребним информацијама на мејл адресу eduart@mts.rs
 
Образац пријаве налази се на следећој адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc
 
У пријави обавезно написати следеће податке:
– ОСНОВНА ШКОЛА
– ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
– ШИФРА УЧЕНИКА (Уколико шифра још увек није додељена, податак доставити школи после додељивања шифре)
– ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА
– АДРЕСА
– ТЕЛЕФОН
 
У тексту мејла навести и ГЕНЕРИЧКИ БРОЈ који је добијен при онлајн пријављивању.
У мејлу би било пожељно навести и остале податке који могу бити од користи:
– датум рођења ученика,
– општину у којој се налази Основна школа
– број мобилног телефона родитеља (законског заступника) кандидата који ће бити доступан у време реализације пријемног испита.
 
Пријава се сматра поднетом тек када кандидату стигне потврда од школе да је mail примљен.
 
2) Непосредно у самој школи (Уметничка школа, Велики парк 3, Ужице)
Кандидати који се пријављују непосредно у самој школи у обавези су да термин доласка за пријављивање договоре телефоном на број 031 / 518 – 982, који ће бити доступан радним данима у периоду: 09.00 – 12.00 часова.
 
Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца `Пријава за полагање пријемног испита` који предају у школи коју желе да упишу.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Неопходно је да поновно пријављивање изврше и кандидати који су се већ пријавили током априла месеца путем апликације на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 
Уколико је ученику потребан било који вид додатне подршке, то нагласити приликом пријављивања, а обавезно пријавити Школској управи Ужице.
 
***
 
Улазак у школу неће бити дозвољен никоме без претходно заказаног термина.
 
***
У међувремену су на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављене детаљније инструкције око поступка пријављивања.
Детаље можете прочитати на следећем линку: http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/